Klare for ny basar på Bergkollen

Snåsa Sanitetsforening sitt arbeidslag i Øverbygda har produsert gevinster i to år til basaren.

BASAR: T.v: Leder Grete Sildnes i Øverbygda arbeidslag og til høyre noen av premiene arbeidslaget har klare til basaren. Foto: Øverbygda arbeidslag og Birger Ringseth 

Nyheter

– Vi har over 500 tombolagevinster og ganske mange hovedgevinster, smiler leder Grete Sildnes i Øverbygda arbeidslag. Hun leder et tjuetalls aktive medlemmer som har stått på med strikking, matlaging og mye mer den siste tiden. Siste søndag i oktober skal både håndarbeid og smakfulle gevinster loddes ut på Bergkollen. Pengene fra basaren kommer lokale tiltak til gode. Forsamlingshuset Bergkollen, Snåsatråkk, skianlegget på Bjørgan, Snåsa sjukeheimen, Hovteigen og blomster til jul til eldre over 80 år er blant disse tiltakene.