LEDER:

Infrastruktur

Nyheter

For 12 år siden ble det første fiberbredbåndet gravd ned i Snåsa. Det var kommunale bygg som fikk den første tilgangen. Etter hvert har innbyggerne i sentrum og et stadig større omland fått fiber. Det siste store graveprosjektet var i Sørbygda. Den omfattende dugnadsinnstsen i Sørbygda viste hvor viktig fiberbredbånd var for innbyggerne her. For flere var dette faktisk avgjørende for at de fortsatt kunne bo i Sørbygda.