Historielagets nye medlemsbok har gått i trykken

Nyheter

Årets utgave av Snåsa historielags medlemsbok Kumur har akkurat gått til trykkeriet. Årets utgave inneholder mange nye historier fra Snåsa, blant annet fra 2. verdenskrig og Karolinernes besøk på Snåsa. Hvis alt går etter planen skal trykkeriet ha bøkene klare, slik at de er på Snåsa til 20. november. Historielaget skal for øvrig ikke gjennomføre noen bildekvelder i høst.