Blandakoret øver på 14 sanger til førjulskonserten

Snåsa blandakor får en stor rolle i Hanne Kroghs førjulskonsert i Snåsa kirke.

KOMMER: Hanne Krogh, Tàta Vega og Thomas Ruud kommer 23. november med sin førjulkonsert til Snåsa kirke og skal blant annet synge sammen med Snåsa Blandakor. 

Nyheter

Blandakoret øver på 14 sanger til førjulskonsert