Gå til sidens hovedinnhold

Numhtie gaajhkesh vaksijnem åadtjoeh Snåasesne

Duarstan Snåasen dåakterekontovre Snåasen vaksijnesoejkesjem geervehti maam fylhkenålmese seedtin.

For abonnenter