– Marginene har vært for små

Sykeheimsutbygginga: Kommunalsjef utvikling, Are Tomter, mener det burde vært lagt inn større marginer i utbyggingprosjektet ved Snåsa sjukeheim. Foto: Birger Ringseth

Sykeheimsutbygginga: Kommunalsjef utvikling, Are Tomter, mener det burde vært lagt inn større marginer i utbyggingprosjektet ved Snåsa sjukeheim. Foto: Birger Ringseth Foto:

Av

Kommunalsjef for utvikling, Are Tomter, mener budsjettsprekken skyldes for små marginer i budsjettet for sykeheimsutbygginga.

DEL

Forrige uke skrev Snåsningen om rådmannen som reagerte kraftig på at bufferen på cirka 7,5 millioner ser ut til å ha blitt brukt opp uten på sjukeheimsutbygginga. Kommunen skal ikke ha fått beskjed før reserven ble tatt i bruk.

Til Snåsningen fortalte han at det er spesielt tre ting han reagerer på;

Et tillegg på konsulentbistand som øker med 50 prosent. (2 600 000 kroner eks. mva. i overforbruk.)

Skivebom i masseforflytning (1 300 000 kroner eks. mva. i overforbruk.)

Nesten hundre prosent bom på velferdsteknologi. (1 060 000 kroner eks. mva. i overforbruk.)

Oppdaget overforbruk før sommeren

Kommunen har kjøpt konsulentbistand fra HRP til prosjektadministrasjon og byggeledelse. Det er kommunalsjef Are Tomter som har dialogen med byggeledelsen.

– Vi har løpende dialog når vi trenger det, om endringer som er og hva vi skal finne på. Så har vi byggemøter der de ulike tingene blir gjennomgått. Stadig vekk kolliderer møter, så noen hull blir det jo, sier Tomter om dialogen. Han forteller at de har hatt en intern økonomrapportering.

– Men jeg har ikke gått til rådmannen med de rapportene.

Tomter forteller at de før sommeren oppdaget at prosjektet ble dyrere enn budsjettert.

– Det var først da vi begynte å jobbe med velferdsøkonomien (1,6 millioner kroner eks.mva. i overforbruk red.anm.) at vi måtte begynne å se på alle tillegg og fratrekk vi hadde i prosjektet. Det var da vi oppdaget vi var skjeve. Da ble det bestemt at vi skulle ta en avstemming og komme tilbake med det ved første anledning etter sommeren. Tomter forteller at han 17. august møtte byggeleder der de gikk gjennom økonomien i prosjektet.

– Det var et internt møte. Da ble størrelsene og sånt kjent. Vi visste vi hadde reserver i forhold til uteområdene, men da var de brukt opp. Vi fant da 1,4 millioner som vi kunne ta bort i innsparinger.

– Var det da brukt av bufferen?

– Den er ikke brukt opp sånn sett, men hvis prosjektet går framover slik det går nå blir det brukt opp ved enden av prosjektet. Så det ville bli et problem. Et gap, sier Tomter.

Postbeskrevet kontrakt

– Har dialogen med byggeledelsen vært grei?

– Ja, det vil jeg si.

– Hvem har ansvaret for pengebruken?

– Kontrakten er postbeskrevet. Hvis beskrivelsen avviker fra arbeidet som utføres får vi et tillegg. Vi fant eksempelvis avvik i mengdeberegning av masse (masseforflytning red.anm.).

– Var dere ikke kjent med asbesten?

– Det var kjent, så det burde vært lagt inn som forhøyet risiko i prosjektet. Å lagt inn en større margin på det hadde vært en mulighet. Men jeg tror det er vanskelig å beskrive hver eneste detalj i hver enkelt post. Da måtte vi hatt en annen kontraktsform, som en totalentreprise der man beskriver hva man vil ha. I en postbeskrevet kontrakt ligger størstedelen av risikoen på byggherre, mens i en totalentreprise ligger risikoen i stor grad til entreprenøren. Anbudsprisene vil naturlig nok gjenspeile hvor risikoen ligger.

– Hvorfor valgte dere en kontrakt basert på postbeskrevet arbeid?

– Etter anbefaling fra konsulent tidlig i forprosjektet. Når det var så mye arbeid i eksisterende arealer hadde man da bedre kontroll på alle jobber og utførelsen i en slik kontrakt.

Ønsket bedre prosjektering

– Det er vel noe som ikke har gått etter planen?

– Det kan du si. Det er vel at marginene har vært for små ut fra beskrivelsene som konsulentene har gjort. Man har forventet at beskrivelsen inneholdt mer på de postene man har måttet tatt på uforutsett. Da hadde man i alle fall vært klar over summen da anbudene kom inn.

– Er det noe man kunne gjort annerledes?

– En bedre prosjektering hadde vært ønskelig. Da kunne man kanskje forutsett prisen bedre enn man har gjort til nå. Men jeg tror neppe prisen hadde endret seg. Jeg tror neppe det hadde blitt billigere totalt sett, sier Tomter.

Møte med byggekomiteen

I kommunestyret 27. august omtalte rådmannen det som en ukultur at kommunen ikke får beskjed fra utbygger når de begynner å bruke av bufferen.

Kommunestyret sendte saken «Rebudsjettering og status ved utbygginga på sykeheimen» tilbake til administrasjonen fordi rådmannen i framlegget ikke stolte på tallene i saken. Politikerne vedtok samtidig å sette inn byggekomiteen som prosjekterer varmeanlegg på Snåsa skole også på sykeheimsutbygginga.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken