Gå til sidens hovedinnhold

– Luste åadtjodh tjoejehtidh vihth

Artikkelen er over 1 år gammel

Akten mahte göökten jaepien guhkies lïegkedimmien mænngan bielelen maehtedh mïnnedidh konserth utnedh, Frode Fjellheim baantigujmie Transjoik jïh Quintus lin geerjene gosse åadtjoejin snåasehkidie tjoejehtidh Vonheimesne.

For abonnenter