Legger Brede servicestasjon ut for salg

Jon Petter Husby og Arne Petter Mediaas håper noen vil drive servicestasjonen videre.