Gå til sidens hovedinnhold

Laavenjostoe hæhtjoeprosjekten bïjre: - Dajvese jaahkeme mænngan Snåasese juhtim

Ole Martin Kvetangen lea sïeltem Vegsettunet AS aalkeme jïh laavenjostoe sïeltine Snåsahytta AS orre hæhtjoeprosjekten bïjre Snåasesne

For abonnenter