Koronastengt for frivillige

Frivillige lag og foreninger får ikke lenger lov å sitte i butikklokalene for å selge lodd i Snåsa sentrum.