Som politiker må du regne med å bli analysert og veid for det du sier og det du gjør. Jeg har drevet med politikk i en mannsalder og liker gode diskusjoner med meningsmotstandere. Jeg er også rede til å kommentere når jeg blir tillagt meninger jeg ikke har og når det blir fortalt ting som ikke stemmer. Jeg blir verken trist eller lei meg, men ser det som en mulighet til å få oppklart misforståelser. Så takk, Kjell Bjørnar. Dette innlegget ville neppe kommet på trykk i denne valgkampen uten din hjelp.

I forrige valgkamp ble sosiale medier brukt til å spre usannheter om mitt arbeid med kommunereformen og i ambulansesaken. Det har fått spredd seg en «sannhet» i noen kretser om at jeg ønsket kommunesammenslåing. Som leder for Snåsa kommune var jeg pålagt å lede arbeidet med å utrede om Snåsa kunne bestå som egen kommune. Representanter fra Senterpartiet og SV var med på alle møtene. En del av oppdraget gikk ut på å utarbeide en så god intensjonsavtale som mulig med de andre involverte kommunene. Vi fikk inn veldig mye bra for Snåsa og avtalen ble framlagt for folket som en god avtale for snåsningene. Likevel ble det, som forventet også fra min side, et klart flertall i den rådgivende folkeavstemmingen for å si nei til sammenslåing. Jeg stemte mot sammenslåing i kommunestyret og fulgte folkets råd.

I ambulansesaken hadde vi egentlig en svært lignende sak, da kommunens samarbeidspartner, Helse Nord-Trøndelag, ville fjerne heldøgns ambulanse og tilby helsevaktbil i stedet. Enhver sittende ordfører må på vegne av sin kommune lede forhandlinger med samarbeidspartner og den ansvarlige for tjenesten og jeg hadde alltid med meg representanter fra Senterpartiet og SV. Helsevaktbil uten heldøgns tilbud om ambulanse på Snåsa var aldri aktuelt å akseptere, verken for meg eller noen andre på Snåsa. Det ble arbeidet hardt fra både kommuneadministrasjon og meg som ordfører for å få heldøgns ambulanse på Snåsa. Dette klarte vi ikke å få gjennomslag for, selv om store deler av bygda i tillegg aksjonerte både med opprop og utallige innslag på sosiale medier. Et enstemmig kommunestyre takket nei til helsevaktbil. Etter 4 nye år har sittende ordfører ennå ikke lyktes med å få heldøgns ambulanse på Snåsa.

At Viltnemnda sitt enstemmige vedtak også blir brukt mot meg personlig forteller meg at dette er en viktig sak og at jeg er tydelig i min tale. Jeg er stolt over å ikke gjemme meg bak andre når vi tar beslutninger jeg er en del av. Vi trenger tydelige politikere. Jeg er en av 5 medlemmer i Viltnemnda, men jeg skal ikke skjule meg bak at Senterpartiet og samarbeidspartnerne har flertallet. Vi tok alle ansvar og foreslo endringer. Jeg står på at vi må gjøre tiltak for å få en sunnere og sterkere elgstamme på Snåsa. Og det er ikke bare her, men også i kommunene rundt oss og i hele landet at vi ser en nedgang i elgbestanden. Det er noen ganger nødvendig å ta noen tøffe avgjørelser. Det Viltnemnda har gjort er å følge anbefalinger basert på forskning. Gjennom å spare avlsdyra i en lang nok periode vil vi få en sterkere produksjonsstamme å høste av i framtiden. Det vil gagne alle, og særlig de som kommer etter oss.

Hele verden ble rammet av korona, det ble en verdensomspennende pandemi. Likevel ble både nasjoner, fylker og kommuner drevet videre med hjelp av digitale hjelpemidler. Takk og pris at vi hadde Teams og at vi kunne møtes selv om vi ikke kunne reise fysisk og se hverandre. At elgforvaltningen på Snåsa er så viktig at den skulle måtte legges på is, mener jeg er en sterk overdrivelse. Snarere ble det flere som deltok på møtene enn før. Og Teams er kommet for å bli. Selv om det ikke erstatter fullt ut det å treffes fysisk er det et godt hjelpemiddel som sparer samfunnet tid og utgifter.

Håper dette innlegget kan oppklare flere av de misforståelsene som ble skapt i forrige valgkamp. Stem Arbeiderpartiet!