Kjøpet gir mulighet for vekst

Omli land­bruks­verk­sted var den enes­te by­de­ren på na­bo­tom­ta i Vio­sen. Nå kan An­dre­as Omli en­de­lig plan­leg­ge fram­ti­da for bedriften.