Kamp om sørsamiske studieplasser

Av

44 søkere ønsker i høst å ta begynnerkurs i sørsamisk. Studiet har bare 15 plasser.