Kamp om sørsamiske studieplasser

POPULÆRT: Voesteslektovre/førstelektor Asbjørn Kolberg ved Noerhte universiteete/Nord universitet tror hundreårsmakeringen i Trondheim kan ha vært med å øke interessen for det samiske utdanningstilbudet. Foto: Nina Kjeøy

POPULÆRT: Voesteslektovre/førstelektor Asbjørn Kolberg ved Noerhte universiteete/Nord universitet tror hundreårsmakeringen i Trondheim kan ha vært med å øke interessen for det samiske utdanningstilbudet. Foto: Nina Kjeøy Foto:

Av

44 søkere ønsker i høst å ta begynnerkurs i sørsamisk. Studiet har bare 15 plasser.

DEL

– Det er veldig lovende. Vi har 44 søkere, det er et veldig bra interesse, sier Asbjørn Kolberg. Han er førstelektor og programansvarlig for sørsamisk og lulesamisk grunnskole lærerutdanning ved Nord universitet.

Få lærerkrefter

Utfordringen er at universitetet kun har 15 plasser tilgjengelig for tredobbelt så mange søkere.

Kolberg sier kapasiteten er begrenset blant annet fordi det er én sørsamisklærer Grong videregående skole. For et nybegynnerkurs med vekt på muntlig opplæring bør ikke antallet studenter være så høyt.

– Gruppa bør ikke være større enn 15. Søkertallet viser at behovet for studiet er der, så vi håper kanskje å få til et begynnerkurs del 1 igjen neste år. Men vi må se an lærerkrefter, hvor mye vi klarer.

I Grong er det lektor/lærer i sørsamisk, Liv Karin Joma, som underviser i sørsamisk.

– Vi er veldig glad for at hun fikk lektorkompetansen for et par år siden. Lærerkrefter i sørsamisk vokser heller ikke på trær. Det er vanligvis krav om å være universitetslektor (ha mastergrad) for å undervise på bachelornivå. På kurs av den typen vi tilbyr her, kan det riktignok gjøres unntak, men denne gangen slipper vi det.

Utfordrende

– Blir det vanskelig å velge ut 15 som får studieplass?

– Det skal nok gå greit. Opptaket blir gjort på bakgrunn av opptakskravene for studiet. Vi gjennomfører opptaket i samråd med Gïelem nastedh som har tatt initiativet til dette kurset. Vi må se litt på bakgrunnen til søkerne og samholde det med kriteriene for opptak.

Opptakskrav

Sørsamisk begynnernivå del 1:

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse iht. Forskrift om opptak til høyere utdanning.

I tillegg kan søkere uten GSK kvalifiseres for opptak, iht. § 3–5 i Opptaksforskriften, forutsatt at de har samisk tilknytning etter regler fastsatt av institusjonen.

Ved Nord universitet gjelder bestemmelsen for dem som har samisk tilknytning etter følgende alternativer:

Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller

Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller

Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk).


Interesse

Da Høgskolen i Nord-Trøndelag hadde med begynnerkurs for noen år siden var ikke søkertallene så store. Årets søkertall ved Nord universitet viser at interessen har nådd nye høyder.

– Jeg tror interessen for sør- og lulesamisk har vært økende – ikke minst etter hundreårsjubileet i Trondheim. Det er en gjetning. Men jeg føler det generelt er økende interesse for å lære sørsamisk og lulesamisk. Vi har også fått flere forvaltningskommuner, Snåsa var først ute og Røros kom med i fjor. I forvaltningskommunene er det ønske om å ha flest mulig ansatte med samisk språkkompetanse.

Begynnerkurset har planlagt oppstart 17. september og går fram til våren. Planen er at begynnerkurset del 2 skal gå fra neste høst.

– Samtidig ser vi på muligheten og kapasiteten for å starte begynnerkurs del 1 også neste høst. Det hadde vært fint, men det avhenger igjen av lærerkrefter, sier Kolberg.

Nord universitet har også en femårig sørsamisk lærerutdanning på masternivå. Der er det nå tre studenter som går andreåret og én student som går tredje året. Denne utdanninga utlyses på nytt neste år.

– Utrolig

Hanne-Lena Wilks ved Gïelem nastedh synes det er stas med på mange søkere.

– 44 søkere er utrolig, mye mer enn forventet og det er vi selvfølgelig kjempeglade for.

Hun påpeker at tilbudet er etterlengtet og behovet stort.

– Vi ser vi mangler folk språkkompetanse. Ikke bare innen skole, men også innen helse og barnehage – ja egentlig innen alle arbeidsfelt. Vi trenger også kursholdere til mindre kurs og språkarbeidere ellers. Ved Gïelem nastedh trenger vi også folk med språkkompetanse til ulike aktiviteter og prosjekter.

Sørsamisk er et rødlista språk, og det er særlig i alderen 20–60 år veldig få som behersker sørsamisk.

– Vi ser behovet for å kunne sørsamisk ikke er bare gjelder i arbeid, men også de som vil følge opp barna sine i språkopplæring. Så behovet er også stort for foreldre.

Nybegynnerkurset har tidligere blitt arrangert i Grong, mens det i år er lagt til Snåsa.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken