Gå til sidens hovedinnhold

Joker-lahkoe Snåasesne: 2,9 millijovnh vitni laavadahken iehkeden

Naakenh Snåasesne håatjin laavadahken iehkeden, gosse Jokeren faahketji ståapoen sïjse bööti akten aavrehke Joker-spïelijen luvnie.

For abonnenter