Gå til sidens hovedinnhold

Jearsoesåbpoe skuvlegeajnoem åadtjoejin

Dovne eejhtegh, maanah jïh skuvlen åvtehkh Snåasen tjïeltesne leah madtjeles mænngan dåarjoem åadtjoejin busselaajroem jarkelidh Dæli-gaertenen lïhke Sørbygdesne.

For abonnenter