Intet sett, intet hørt

Til tross for at selveste ordføreren i Snåsa kommune ble leid inn som driver på første drev, forble det en resultatløs åpningsdag for jegerne i Langvatnet.