Inn­kal­te kom­mu­ne­sty­re­med­lem­mer til luk­ket møte

Ord­fø­re­ren vil luk­ke dø­re­ne når kom­mu­ne­sty­re­med­lem­me­ne skal få råd­man­nens re­de­gjø­rel­se om in­ter­ne ru­ti­ner ved over­skri­del­ser på sy­ke­hei­men.