Influensavaksinen: Disse blir prioritert først

26. ok­to­ber, om halv­an­nen uke, får de før­s­te årets in­flu­en­sa­vak­si­ne i Snå­sa.