Hva vil det koste å leie flerbrukshallen?

Hvor mye skal brukere av flerbrukshallen betale når hallen snart åpner. Dette er et åpent spørsmål som skapte diskusjon blant de folkevalgte i kommunestyret.