Vi har en del utfordringer med sykefraværet i helsetjenestene i Snåsa. I noen tilfeller skyldes det ting vi ikke rår over. I andre tilfeller er folk utslitt. Det siste kan vi som politikere gjøre noe med - hvis vi tør å prioritere det.

Sektoren er kuttet til beinet. Kommunedirektøren har selv sagt: «Kanskje har budsjettkuttene vært for hard medisin?»

SV gir derfor et helseløfte:

Vi skal bruke de pengene vi i dag bruker på vikarer og overtid i eldreomsorgen vår, til å øke grunnbemanningen.

Økt grunnbemanning er forskjellen på å ikke blir helt ferdig med det du skulle gjort, og det å føle mening i jobben. Og det å ha muligheten til å gå på do eller spise matpakken din i ro og fred.

Det kan gjøre at lederen kan bruke tiden sin på å følge opp sine ansatte i stedet for å panikkringe vikarer for å avverge kriser.

For deg som er eldre, eller som har behov for helsehjep kan det være forskjellen som gjør at du blir møtt av en ansatt med overskudd og tid. Til og med tid til det lille ekstra de gangene du har behov for det.

Vi tror sykefravær og arbeidsbelastning henger sammen. Det samme viser erfaringer fra andre kommuner. Derfor vil en økt grunnbemanning ikke bare redusere sykefraværet, men gjøre at du kan øke bemanningen uten å egentlig øke utgiftene.

Vi er villig til å prøve - for våre innbyggere, og dem som tar vare på dem.