Hedret Anitas innsats for sørsamisk språk

Anita Dunfjeld-Aagård er tildelt 10 000 kroner fra Snåsafondet for sitt betydelige arbeid med å gjøre det sørsamiske språket tilgjengelig og levende.