Lørdag ble den siste av sommerens dugnadsperioder for restaureringsprosjektet med rypehuset på Gjefsjøen avsluttet. Dermed står bygget tett og klart for vinteren.

– bygget er tett, og nå håper vi bare på en skikkelig snøvinter slik at tømmerkassen får satt seg ordentlig, sier prosjektleder og initiativtaker til prosjektet Ebbe Deraas, i foreningen OSS Gjefsjøen.

Deraas beregner at det har vært om lag 50 forskjellige personer som har deltatt på de mange dugnadsperiodene, og at det totalt sett medregnet innkjøring av materialer og bygging nå har blitt lagt ned en dugnadsinnsats verdt om lag en million kroner.

– Uten denne innsatsen hadde det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet og alle skal ha stor takk for innsatsen, roser Deraas.

Mål

For prosjektgruppa OSS Gjefsjøen står fortsatt målet om at man skal være ferdig til åpning ved månedsskiftet august september neste år.

– Jeg tenker vi kan komme til å starte igjen med noe innvendig i vinter, blant annet gulvlegging. I tillegg til at det blir kjørt inn materialer på vinterføret. Videre blir det flere dugnadsperioder utover våren og sommeren. Hadde vi blitt ferdig med arbeidet innen utgangen av juli, slik at vi kunne satt sammen en utstilling i august ville det vært topp, sier Deraas.

Plass til flere

Selv om det har vært mange dyktige dugnadsarbeidere som har stilt opp så langt, håper Deraas at enda flere kommer til når arbeidet igjen begynner utover vinteren og våren.

– Jeg håper selvsagt det er flere Snåsninger som vil komme å bidra i dugnadsarbeidet. De må på ingen måte tro at dette er en slags eksklusiv klubb. Alle er hjertelig velkomne til å delta og all hjelp mottas med takk, poengterer Deraas.

Halvvegs

Til tross for at det er et stort arbeid som er blitt lagt ned så langt, er det fortsatt en god del som gjenstår før bygget står ferdig som museum på Gjefsjøen.

– Jeg vil anslå at vi omregnet i kroneverdi, har igjen dugnadsarbeid tilsvarende mellom 500 000 - og en million kroner, avslutter Deraas.