Nå nærmer det seg kommune- og fylkestingsvalg.

11. September må DU bruke stemmeretten din og støtte opp om det norske demokratiet!

Jeg er spent på utfallet av årets valgkamp. Det er mange politikere og lister å velge mellom og det kan være vanskelig å vite hvem man skal stemme på. Jeg tror vi trygt kan stole på at alle på listene vil gjøre sitt beste for oss som bor i bygda. Det er mange partiprogram som sier mye av det samme, ofte er det bare små nyanser som det kan det være vanskelig å få øye på. Det gir grunnlag for et godt politisk samarbeid og at det er flere partier som kan samarbeide om å finne gode løsninger.

Men når Snåsa Arbeiderparti vil satse på fellesskolen, er ikke det det samme som at vi vil legge ned den private skolen. Snåsa Arbeiderparti framsnakker de gode fellestilbudene kommunen drifter for barn og unge på Bostad og dette er et område vi ønsker å utvikle videre. Det er viktig å få sagt at det er den kommunale tjenesteytinga vi som kommunestyre er ansvarlig for og at det er de ansatte i kommunen vi er arbeidsgivere for. Arbeiderpartiet vil arbeide for at allerede utarbeidet regelverk for heltidskultur med utlysing av hele faste stillinger blir tatt i bruk. Felleskapet er viktig for Arbeiderpartiet fordi vi ønsker at alle skal ha de samme mulighetene og at fellesskapet betyr en trygghet for at alle kan delta.

Det var i perioden 2015-2019 at bygging av flerbrukshallen ble vedtatt, med Arbeiderpartiet i føringen. Det ble et skikkelig løft for bygda som har gjort det mulig å etablere for eksempel Snåsa kulturscene og bidratt til å utvikle Snåsa skole og Bostad i en positiv retning. Snåsa skole ble en skole fra 1. til 10. klasse fra 2012 og både skolen og kulturlivet har siden da slitt med for liten kapasitet med samfunnshussalen som både idrettshall og kulturarena. Nå har vi denne som kulturscene, og flerbrukshallen har i tillegg blitt den storstua vi drømte om. Dette så vi godt da kongen besøkte den samiske kulturuka i oktober i fjor. Hvor skulle vi ellers ha samlet så mange mennesker under samme tak? Nå må vi bare lære oss å bruke den, til idrett, selvfølgelig, men også til andre ting. Som når det regner og er kaldt på 17. mai.

Arbeiderpartiet var i ledelse da kommunestyret vedtok oppstart av bygging av sjukeheimen. Ny avdeling på sykeheimen og nytt kjøkken hadde stått på ønskelisten i mange år. Arbeiderpartiet lover å fortsette som før og prioritere de nødvendige utbyggingene som bedrer tjenestetilbudet for alle innbyggerne våre.

Det var i Arbeiderpartiet sin periode med ordfører at ble det etablert rekreasjonsløyper i Snåsa. I et tett samarbeide med scooterklubben og reindrifta kom vi fram til hvilke områder som kunne brukes til formålet og administrasjonen gjennomførte et grundig utredningsarbeid. For Arbeiderpartiet er formålet med rekreasjonsløypene å gi folk som ikke har egen hytte eller muligheten til å komme seg ut i fjellet på andre måter, anledning til å kjøre scooter i ordnede former.

Vi følger planer og leverer på det som er politisk vedtatt, vi tar ikke omkamper og helomvendinger som ikke er gjennomtenkte eller tilstrekkelig utredet. Oss kan du stole på, vi tar de valgene som er til fellesskapets beste. Med Arbeiderpartiet i førersetet vil vi sammen med de andre partiene sørge for å utvikle hele bygda. Vi vil ta tak i de planene som var utviklet, men som har blitt liggende i en skuff denne perioden.

Eksempler på planer som ikke er fulgt opp er prioritering over opprusting av kommunale veger, der vi har en liste klar. Vi vil også snarest sørge for å fremme sak om økt grunnbemanning både i barnehagene, skolen og i helse- pleie og omsorg, noe vi bestemt mener vil betale seg selv i reduserte kostnader på sykefravær og vikarbruk. Vi vil styrke rekrutteringen i kommunale stillinger gjennom en politisk vedtatt rekrutteringsplan, og vi vil ikke minst arbeide for at akuttberedskapen skal bli like god som den var før vi mistet heldøgns ambulanse.

For å kunne komme i posisjon til å gjennomføre alt dette og mer til, må vi ha din stemme. Bruk stemmeretten din – stem Arbeiderpartiet!