Fylkesmannen avgjør Finnsåsmarka-plan

Flertallet i formannskapet avviste klage fra Finsås kursenter på kommunestyrets godkjenning av reguleringsplanen for Finnsåsmarka hytte- og friluftsområde. Dermed sendes klagen fra Finsås kurssenter ved Arne Petter Mediaas til Fylkesmannen som avgjør saka.