Felte bjørkerekke i Viosen

Torsdag ble de seks bjørkene på rekke ved fylkesvei 763 hogd.