(Namdalsavisa)

Det er diskusjon om det fortsatt skal brukes nær 200 millioner kroner til å subsidiere Tines konkurrenter, de to største mottakerne er Q-meieriene og Synnøve Finden. Hensikten med å innføre de ekstraordinære støtteordningene var å øke privatmeierienes konkurransekraft i et Tine-dominert marked tidlig på 2000-tallet.

Høye etableringshindre gjorde kanskje disse tilskuddene nødvendig i starten for å sikre konkurranse i melkemarkedet (store og dyre produksjonsanlegg, kompetansekrevende produksjon, voldsom logistikk, fire store dagligvarekjeder som styrte markedet, vanskelig å komme inn for «utfordrere»). Men situasjonen nå er at Q og Synnøve har oppnådd markedsandeler på sine sortimenter på hhv 50 prosnet og 20 prosent i de største byene.

De norske melkebøndene vil ta vekk alle særtilskuddene som de store, private meieriene har. Barnetrygda blir også tatt vekk når ungene i familien er blitt over 18 år. Synnøve og Q har vært såpass lenge i markedet nå at de også må «stå på egne bein». Eiden påstår i et leserinnlegg i Namdalsavisa 24.november at «melkeforliket» som ble vedtatt av Stortinget i 2007 var en permanent ordning. Det er direkte feil, ordningen med særtilskudd var kun ment som en hjelp for de store, private meieriene i en oppstartfase.

Eiden nevner Synnøve Finden i Namsos med sine 32 arbeidsplasser og påstår Tine «snart kun har produksjon i de store bystentrene». Tine har meierier på Dovre, Skjåk, Ørsta, Byrkjelo, Voss, Vik, Sømna, Verdal, Selbu, Alta, bare for å nevne noen. Mens Q og Synnøve har noen få anlegg, sitter Tine sitter igjen med alle andre 34 store og små produksjonsanlegg, terminaler og tusenvis av arbeidsplasser rundt omkring i Norge, samt melkebruk over hele landet. Beite- og grovforressurser brukes og våre fine kulturlandskap holdes vedlike enten melkebruka er små eller store, om de er i Fjaler i Sogn, i Hallingdal, Salten eller Ytre Namdal.

Eiden, det du sier om Tine her er grove usannheter! Synd og sant fra en fylkespolitiker som ellers gjør en bra jobb i andre sammenhenger.

Men, konsernsjefen i Tine har nettopp uttalt at dersom særtilskuddene til Q og Synnøve fortsetter, så vil de måtte kutte mange anlegg og arbeidsplasser. Da kan plutselig Eidens påstand om Tine bli riktig, det blir igjen bare noen få, store anlegg nær de store byene.

Les også

Skal vi ha en leverandør av melk og ost laget i Norge?

Folk i Norge liker historien om «den lille, snille» mot «den store, slemme». I denne sammenhengen forsøkes Q og Synnøve framstilt som om de er «de lille, snille» og Tine «den store, slemme». Fakta :Tine er eid av 9140 melkeprodusenter (www.tine.no, 2022) med en gjennomsnitt inntekt langt under gjennomsnittet for norske arbeidstakere.

Bak Synnøve Finden og Q-meieriene, står det det kapitalsterke investorer med store formuer. Det er disse rike eierne mange faktisk støtte tunder Tine-boikotten i 2005. Synnøve Finden fikk da massiv pressedekning, Tine (melkebøndene i Norge) fikk ingen pressedekning og folk ble ført bak lyset. At Tine ble frikjent i rettssaken etterpå, ble knapt nevnt. Jeg håper at saken om særtilskuddene til Q og Synnøve ikke vil bli like skjevt framstilt i norske medier som den gangen, og at særtilskuddene fjernes. Først da blir konkurransen på like vilkår, og det er vel noe Høyre-folk egentlig liker?