(Trønderdebatt)

For noen dager siden ble E6 ved Vegset i Snåsa stengt, etter at et 40 meter bredt steinras sperret veien. Raset gikk midt på natten. Det var tredje gang på få måneder hvor E6 ble sperret her.

Nye ras kan gå når som helst. Neste gang kan det skje midt på dagen. Det rasutsatte strekket er to kilometer bredt.

Folk er redde for å kjøre der. Med redselen kommer også usikkerheten. Kan jeg kjøre forbi der med ungen min? Med min gamle mor? Med min nye bil? Skal jeg kjøre hurtig gjennom for å bli raskest mulig ferdig med dette farlige strekket? Eller skal jeg kjøre langsomt, så jeg holder oversikten over mulige steiner som kommer nedover siden? Eller skal jeg like godt velge den slitne omkjøringsveien– fremfor å velge en vei som burde holdt den standarden som en Europavei krever?

At man må stille seg slike spørsmål hver gang man skal ut på veien er helt utrolig. E6 er ikke bare blodåren gjennom Norge, det er hovedpulsåra. E6 går fra Kirkenes i nord gjennom Oslo og til svenskegrensen i sør, hvor den fortsetter til Trelleborg.

«Europavei» er et navn som burde gjøre at myndighetene retter seg i ryggen og får ting på stell. Det må i alle fall være lov å spørre seg hvor den distriktsregjeringen vi har er blitt av, når steinras kan stenge en så viktig vei ved Snåsa på samme sted tre ganger på kort tid.

Framfor å bygge en tunnel blir bilene inntil videre sendt på en omkjøringsvei hver gang det er ras. I motsetning til brokollapsen ved Alta slipper bilistene å kjøre rundt Finland, men til gjengjeld er omkjøringsveien her en vei som ikke er bygget for å sluse gjennom den mengden trafikk som hver dag passerer på E6 ved Snåsa.

Dette er rett og slett ikke godt nok. Veien har ligget inne i NTP i flere år med tanke på omlegging/tunnel. Den ble fjernet ved siste gjennomgang.

NAF Steinkjer og Omegn støtter alle som jobber for å få på plass en tunnel på dette farlige strekket.