På snåsadebatten ble det snakket om flere viktige temaer for Snåsa. Ett av temaene som politikerne skulle grilles på var frivillighet. Dessverre ble det ikke tid til det, selv om debatten gikk over tiden med god margin.

Det er mange i Snåsa som bruker fritiden sin innenfor mange områder av frivilligheten og som mange nyter godt av. Dugnadsånden i Snåsa har ikke forsvunnet, men kanskje har den endret seg litt i takt med samfunnsutviklingen. En ting er sikkert, vi trenger dugnad og ildsjeler også i framtiden, det er en viktig del av samfunnsbygginga.

En viktig del av frivilligheten i Snåsa er Snåsa Bygdesentral. Snåsa Bygdesentral eies av Snåsa Bygdekvinnelag, Snåsa sanitetsforening, Snåsa idrettslag, Snåsa pensjonistlag og Mental helse. Den får sin finansiering gjennom Snåsa kommune og Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) sitt tilskudd. Med nye regler så kreves det nå at bygdesentralen må ha 40 % lokal finansiering for å få utbetalt tilskudd fra KUD. I formannskap i vår flagget Snåsa SV at denne finansieringen må Snåsa kommune bidra til å få i orden slik at vi fortsatt kan ha en bærekraftig bygdesentral. Dette later det til at det nå er bred politisk enighet om, men det er ikke på plass før budsjettet er vedtatt og det skal vi i SV jobbe for å få igjennom.