Gå til sidens hovedinnhold

Daniel stoerre feestese böörede: - Daarpesjibie noereïedtjem jïh naakenh mah ånnetji haestieh

Artikkelen er over 1 år gammel

Åehpies artistigujmie jïh veaksehks gïeligujmie musihke, håalomh jïh gellie almetjh sjædta mïetsken.

For abonnenter