Gå til sidens hovedinnhold

Dah mah 12 -15 jaepien båeries Snåasesne edtjieh rætnoe vaksijnem åadtjodh

Artikkelen er over 1 år gammel

– Edtjebe vaksijnebïejemem soejkesjidh skuvligujmie ektine, fuelhkiejarngen ektievoeten åvtehke Ragnhild Moum Agle soptseste.

For abonnenter