Bytter festival år

Snåsa: Årets sørsamiske festival Raasten Rastah på Røros har blitt avlyst grunnet koronapandemien, man har derfor besluttet å skyve festivalen til neste år og flytte Tjaktjen Tjåanghoe til 2022.