– Bran­ne­n er på­satt, in­gen tvil

Po­li­ti­et ber folk om tips et­ter de to bran­ne­ne på Brei­de lør­dag og man­dag kveld.