I etterkant av Snåsadebatten er inntrykket jevnt over ikke å fornekte at det ikke hersker alt for stor uenighet partiene mellom, især hva gjelder det at man ønsker å gjøre kommunen attraktiv for folk å bosette seg i. Dessverre synes det å være slik at flere partier lefler med tanken om å innføre boplikt, særlig i sentrum. Hvorvidt denne skal være personlig eller ei sies ikke. Likefullt frykter undertegnede at en boplikt i stedet for å bidra til bo- og blilyst heller vil virke motsatt. Boplikten vil i første omgang gjøre hus og eiendom omfattet av denne mindre omsetningsbart, implisitt vil prisene dale. Utover dette blir det en tvangsmessighet å forholde seg til hvis noen ønsker å komme flyttende hit, ergo en terskel. Begrunnelsen for å innføre slikt er redselen for at hus blir stående tomme. En frykt man godt kan ta på alvor, men likefullt, nå er det vel slik at hvis Snåsa i bunn og grunn var attraktivt og man i dagens markedsstyrte neoliberalistiske verden tror på markedets kraft - så skulle boliger og eiendommer sentrumsnært være for dyrebare til å sitte på som sommerhus?

Uansett vil en boplikt i liten eller ingen grad gjøre kommunen MER attraktiv å bosette seg i. Det er i undertegnedes øyne heller en felle for å eskalere bortfallet av de 257 snåsninger frem mot 2040 som det er skissert at vi skal miste.

Politikerne våre bør heller satse på å gjøre Snåsa såpass attraktivt at en eventuell bopliktsinnføring ikke burde være nødvendig. Reguleringsiveren kan være til synes stor enkelte ganger- men jeg vil formane våre politikere til å reflektere over boplikten - nok en gang. Det burde ikke være slik at man bare fordi man har et verktøy,så trenger man å måtte ta det i bruk - især når nedsiden er såpass stor.

Godt valg!