Gå til sidens hovedinnhold

Belastet vegstrekning

Kollisjonen mellom to vogntog 2. februar 2020 på Hammer krevde to menneskeliv. Forrige uke kom Statens havarikommisjon med sin rapport etter dødsulykka på E6. De mener svært lav veibanefriksjon på ulykkesstedet, utviklingen av vær- og føreforhold i det aktuelle området, samt veigeometrien og asfaltdekket på ulykkesstedet medvirket til at ulykken inntraff. De påpeker også at dekkutrustning og kjøreegenskapene til det sørgående vogntoget, samt førerens hastighetsvalg, også påvirket hendelsesforløpet til ulykken. Det er langt fra første gang det skjer ei ulykke på denne strekningen. Tidlig på morgenen torsdag 17. november 2016 var Snåsningen på samme sted. Da hadde et vogntog veltet ned skråningen og på åkeren nedenfor vegen. Også dette sørgående vogntoget kom over i motgående kjørefelt før det kjørte av veien. Utforkjøringen kunne fått fatale konsekvenser om det kom kjøretøy i mot. Sjåføren krabbet selv ut av takluka på bilen den gangen. Mange som har kjørt strekninga har sikkert opplevd forhold som har ført til farlige situasjoner, noen med alvorlig utfall, mens andre er unngått med et nødskrik som like gjerne kunne inngått i statistikken over trafikkuhell eller trafikkulykker. Folk som bor langs E6 kan bekrefte at doseringen på strekningen ikke er god. – Den svingen er litt lei, sa nabo Kjell Idar Håpnes til Snåsningen i 2016 da han sto ved det veltede vogntoget. Da Snåsningen skrev om strekninga forbi avkjøringa til Østvika i 2016 telte vi seks personer lettere skadd og to alvorlig skadde i seks trafikkulykker siden 1977. Tallene ble hentet i Statens vegvesens egen ulykkesstatistikk. Det er mye tatt i betraktning at strekningen kun er på få hundre meter. Det er prisverdig at havarikommisjonen kommer med så klar tale. Vi forventer nå at ansvarlige i Statens vegvesen og politikere tar fatt i problematikken. Det kan ikke være slik at liv og helse settes i fare fordi det er mangler av den karakter som rapporten i Statens havarikommisjon kommer med.

For abonnenter