Gå til sidens hovedinnhold

Baante-iehkedh aalka musihkenoeride

Artikkelen er over 2 år gammel

Lohkehtæjja Audun Austli lea riejries noerh bïhkedidh mah sijhtieh pryövedh ektesne baantesne tjoejehtidh.

For abonnenter