Åpnet krypten for første gang på 20 år

Søndag fikk folk se inne i gravkapellet på østenden av Snåsa kirke.