Ambulanse til besvær

Av

Snåsningens leder 6. januar 2021.