Ålma Snåaseste SG:n læstosne Noerhte-Trööndelagesne

Av

SG:n nammoehtimmiemoenehtse lea Rolf Sturla Veldem Snåaseste åktseden sæjjan bïejeme Noerhte-Trööndelagesne