– Akseptabel beredskap

Snåsa har ikke dårligere ambulanseberedskap enn sammenlignbare kommuner, og prøveordninga framstår som akseptert av alle parter, konkluderer konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) i en rapport utarbeidet for Helse Nord-Trøndelag.