1,8 mill. til nytt vann

Snåsa formannskap har godkjent at det investeres inntil 1,8 millioner kroner for ny vannløsning til Nordsida.