1,8 mill. til nytt vann

MOUM ØSTRE: Frank Arntsen og Konrad Moum. Foto: Birger Ringseth

MOUM ØSTRE: Frank Arntsen og Konrad Moum. Foto: Birger Ringseth Foto:

Snåsa formannskap har godkjent at det investeres inntil 1,8 millioner kroner for ny vannløsning til Nordsida.

DEL

– Sisterne Nordsida vassverk omdefineres til ny brønn og ny ledning til Moum med investering på 1,8 millioner eks. moms, heter det i vedtaket som var enstemmig.

På siste formannskapsmøte fikk formannskapet fullmakt til å behandle saka med ekstrabevilgning.

For å kunne levere nok vann (mengde og kvalitet/trykk) til Moum og Vegset må det bores en ny brønn og det må legges ny ledning fra pumpehuset og fram til Moum.

Kommunen har fått inn anbud og er snart klart til å undertegne kontrakt med entreprenør.

Det er vurdert flere alternative plasseringer av den nye brønnen. Konklusjonen er at det beste er i nærheten av eksisterende brønn og pumpehus. De to pumpene skal paralellkobles.

– Det startes boring så snart som mulig, opplyser ordfører Arnt Einar Bardal som er glad for at det endelig blir ei løsning på vannforsyninga.

Det nye anlegget skal etter planen være klart til å tas i bruk i løpet av høsten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken